GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

In principe kiest iedere patiënt z’n eigen huisarts. Is die afwezig of is zijn/haar agenda volzet, dan kan u uiteraard ook bij de andere huisartsen terecht. U kiest uw huisarts door u bij hem of haar in te schrijven via het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD) als u op raadpleging bent. 

Het GMD biedt u veel voordelen:

 • een besparing tot 30 procent op het remgeld bij de huisarts
 • uw medische informatie is verzameld, zoals uw vroegere ziektes bijvoorbeeld, maar ook uw klachten, welke medicatie u neemt en de diagnoses en resultaten van onderzoeken bij andere zorgverleners
 • u ontvangt een hogere terugbetaling als u ’s avonds een dokter raadpleegt
 • bij een eerste doorverwijzing naar een specialist krijgt u meer terugbetaald
 • chronisch zieken of 75-plussers krijgen een hogere terugbetaling voor een huisbezoek
 • andere zorgverleners (bijvoorbeeld bij een medische ingreep) kunnen gemakkelijker uw gegevens inkijken als dat nodig is

De opmaak van zo'n dossier is gratis. Vergeet wel uw id-kaart (of die van uw kind) niet mee te nemen.


ATTESTEN, VOORSCHRIFTEN EN FORMULIEREN

Het invullen van formulieren en attesten vergt informatie en tijd.  Gelieve daarom hiervoor op raadpleging te komen. We maken enkel attesten die stroken met de waarheid. 

TARIEVEN

We werken volledig geconventioneerd, dit wil zeggen: zoals vastgelegd in het akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen. Het grootste deel van dit bedrag wordt door uw ziekenfonds terugbetaald. Het stukje dat u zelf betaalt heet "remgeld". Hoeveel remgeld u betaalt hangt af van uw persoonlijke situatie en varieert tussen 1 en 6 euro.   
Voor bepaalde technische prestaties (zoals een hechting, een ECG, …) komt er een supplement bovenop het tarief van de consultatie. Dit wordt ook grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds.

GEINFORMEERDE TOESTEMMING (INFORMED CONSENT)

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen.

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners, kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • resultaten van bloedonderzoeken
 • röntgenfoto’s
 • vaccinatie- en medicatieschema’s
 • voorgeschreven en afgeleverde medicatie
 • informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis  aan uw behandelend arts werd meegedeeld

Al die gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.


PROCEDURE INFORMED CONSENT

Wilt u instemmen met het principe van het beveiligd delen van gezondheidsgegevens, dan kunt u uw toestemming registreren met uw elektronische identiteitskaart op verschillende manieren:

 • via de knop ‘Geef hier uw toestemming’ op de website patientconsent.be. Ondervindt u problemen met deze toepassing, dan kunt u contact opnemen met het eHealth-platform
 • via uw huisarts, uw zorgverlener, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis


U kunt op ieder ogenblik uw toestemming intrekken

U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens. Zelfs als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u de zorgverlener in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen.

Dat kan via dezelfde kanalen als de kanalen waar u uw toestemming hebt verleend (via de website patientconsent.be, of via uw huisarts, zorgverlener, ziekenfonds, apotheek, of opnamedienst van het ziekenhuis).

Voor meer informatie over uw rechten en de diensten die onder deze toestemming vallen: info@gezondheid.belgie.be(opent in uw e-mailapplicatie).