HULPDIENSTEN

Wachtdienst huisartsen

Elke werkdag van 19u00 tot 08u00

011/604060

In het weekend (en op feestdagen) op de wachtpost.

www.huisartsenwachtpostnoordlimburg.be/

De wachtpost is geopend vanaf vrijdagavond 19u00 tot maandagochtend 08u00. 

Algemeen noodnummer
112
www.112.be

Wachtdienst Apotheken
​0903/ 99 91 03
www.apotheeklimburg.be

Wachtdienst tandartsen
090/ 339 969​

Spoedgevallendienst Ziekenhuis Maas en Kempen (MAASEIK)

089 506 000

www.zol.be/opnames/opname-zol-maas-en-kempen/spoedopname

Spoedgevallendienst Ziekenhuis Oost Limburg (GENK)
089/ 32 51 51

Antigifcentrum
​070/ 245 245
www.antigifcentrum.be

Dringende politiehulp
​101

Algemeen oproepnummer politie
​089/ 48 06 30
www.politienoordoostlimburg.be/

Tele Onthaal 24u/24u
​106
www.tele-onthaal.be

Zelfmoordpreventie 24u/24u 
1813
www.tele-onthaal.be

Kinder- en jongerentelefoon (Awel)
102
www.awel.be

Child Focus 24u/24u
116 000
www.childfocusl.be

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling
1712
www.1712.be

Druglijn: alle vragen over drank, drugs, gokken en pillen
078/ 15 10 20
www.druglijn.be

MEDISCHE INFO

Covid-19 en test(resultaat)

https://mijncoronatest.be/

mijngezondheid.be

Algemeen 

Agentschap Zorg & Gezondheid
www.zorg-en-gezondheid.be

Gezondheid en wetenschap
www.gezondheidenwetenschap.be

Vaccinaties
www.vaccinnet.be

Instituut voor tropische geneeskunde. Reisinformatie
www.itg.be

www.wanda.be/

Goede medische informatie voor patiënten met patiëntenfolders
www.thuisarts.nl

Goed in je vel: advies mbt voeding en beweging
http://www.datvoeltbeter.be/

Huis van de Mens
www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens

Groeimee.be: over opvoeden gesproken
www.groeimee.be

Borstvoeding
​​www.borstvoeding.com

Levenseinde

LEIF (LevensEinde InformatieForum)
www.leif.be

Federatie palliatieve zorgen Vlaanderen
www.palliatief.be

Palliatieve Limburgse ondersteuningsequipe

https://www.pallion.be/

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Thuiszorg: algemene informatie
www.zorg-en-gezondheid.be/thuiszorg

Seniorama: ouderenzorg
www.seniorama.be

Zorgnet Vlaanderen
www.zorgnetvlaanderen.be

CAW (centrum algemeen welzijn)
www.caww.be

CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg)

www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/

Sociale kaart (met zoekfunctie)
www.desocialekaart.be

OCMW Bree
www.ocmw.bree.be

Kind & Gezin
www.kindengezin.be

Opvoedingswinkel

https://www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be/contact/