Dr. Martens is afwezig op woensdagnamiddag 

Dr. Faes is afwezig op donderdagnamiddag

Dr. Laura Van Baelen is afwezig op woensdag.


ONLINE

Maak in de volgende gevallen een dubbele afspraak:

  • consultatie voor 2 personen 
  • elektrocardiogram 
  • gesprek (psychisch probleem) 
  • verzekeringsonderzoek
TELEFONISCH089 47 18 88

ANNULATIE

Indien belet, dient u uw afspraak tijdig te annuleren. Zo kan een andere patiënt uw plaats innemen.

HUISBEZOEK

Huisbezoeken vraagt u telefonisch aan en zijn enkel voor patiënten die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsten.

DRINGEND

Bij een snijwonde, valpartij, plotse hevige pijn, ... belt u en dan zoeken we naar een snelle oplossing.

Tussen 19u en 8u en in het weekend kan u voor DRINGENDE medische hulp terecht bij de ​huisdokter van wacht: 011 604060